Sumažinkite vidutinį klientų įsiskolinimų padengimo laikotarpį

Daugelyje organizacijų laikotarpis, per kurį klientai vidutiniškai padengia savo įsiskolinimus, kelia rūpesčių. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios sąskaitas klientams siunčia kas mėnesį. Dėl didesnių pastoviųjų sąnaudų ir išaugusių galimybių paslaugas įsigyti internetu didėja skolų kaupimosi rizika. Būtent todėl galimas mokėjimo problemas svarbu numatyti ir į jas tinkamai reaguoti kuo ankstyvesnėje stadijoje.

Šiandienos verslo aplinkoje šioms problemoms spręsti neužtenka vien imtis veiksmų tada, kai praeina sąskaitos apmokėjimo terminas. . Patobulinus skolų išieškojimo procesą, sumažėja klientų įsiskolinimo rizika bei užtikrinamas sklandus bendravimas su jais skolų atgavimo proceso metu. Tai teigiamai paveikia įmonės vidutinį pirkėjų įsiskolinimo laikotarpį.  

Sudarykite pilną kliento profilį 
Prevenciniam valdymui reikia taikyti duomenimis pagrįstą metodą. Pardavimo, rinkodaros ir finansų srityse sukaupiama daug informacijos apie klientus, pavyzdžiui, jų atsiskaitymo už prekes ar paslaugas  istoriją, elgesį leidžiant pinigus ir kt. Kai kreditų valdymo įmonė apjungia šią informaciją, sudaroma išsami ir aiški klientų (grupių) apžvalga, sudaranti galimybę individualiai pateikti kiekvienam klientui tinkamą sprendimą. Tačiau svarbu nuolat stebėti klientų elgesį, nes laikui bėgant jis gali kisti.

Prevencinis valdymas dviem etapais

 • Analizuokite visus turimus klientų duomenis:
  Pirmasis prevencinio valdymo žingsnis yra analizuoti visus turimus klientų duomenis, siekiant nustatyti, kokie veiksniai yra svarbūs vidutinio pirkėjų įsiskolinimo padengimo laikotarpiui.
 • Valdykite visus turimus klientų duomenis:
  Po 1 žingsnio jums reikia valdyti savo klientų duomenis, siekiant nustatyti tvarias skolų išieškojimo sistemas atskiram klientui, kad būtų pasiektas maksimalus rezultatas.

Klientų profiliavimas
„Lindorff“ taiko metodą, pagal kurį atpažįstama, jog klientas ne tik yra skolininkas, bet ir mokėjimo problemų turintis asmuo. Tai reiškia, kad mes ne tik matome juos kaip finansinių įsipareigojimų nevykdančiusasmenis, kurie nepaiso pakartotinių priminimų padengti įsiskolinimą,  bet ir kaip grupę asmenų, kuriems galime padėti suvaldyti visas savo skolas. Šis metodas jau pasitvirtino kaip sėkmingas ir sumažino veiklos išlaidas bei padidino našumą.

Sistema priskiria klientus į penkias pagrindines grupes:

 1. Klientai, apie kuriuos turima informacijos;
 2. Klientai, apie kuriuos neturima informacijos;
 3. Klientai, kurie nori ir gali mokėti;
 4. Klientai, kurie negali mokėti;
 5. Klientai, kurie nemoka.

Asmeninė komunikacija
Svarbu tinkamu laiku tinkamiems klientams nusiųsti tinkamą pranešimą. Šiandien turime gausybę kanalų, per kuriuos galime juos pasiekti. Kyla klausimas, kuris iš jų yra tinkamas kiekvienam klientui? Kiekvienai kreditų valdymo įmonei yra svarbu identifikuoti kliento pageidaujamus bendravimo kanalus, nes tokiu būdu klientui suteikiamas geresnis aptarnavimas ir sumažinama finansinių įsipareigojimų neįvykdymo rizika.

Skirkite dėmesio socialinei žiniasklaidai
Socialinė žiniasklaida, kurioje žmonės dalijasi ir komentuoja vieni kitų patirtį – įskaitant teigiamą ar neigiamą patirtį, susijusią su mokėjimo problemų sprendimu – per pastarąjį dešimtmetį padarė didžiulį poveikį santykiams su klientais. Svarbu į tai atsižvelgti, kai bendraujama su klientais, ir prisiminti, kad kreditų valdymas ir reputacijos valdymas yra glaudžiai tarpusavyje susiję.